Bài này thuộc phần 6 của 32 phần trong serie wHọc Woocommerce

Chúng ta đã tìm hiểu qua cách đăng một sản phẩm đơn giản mà mình đã trình bày khá dài dòng và chi tiết ở bài trước rồi, coi như chúng ta đã biết cách đăng sản phẩm. Tiếp tục bây giờ chúng ta nên tìm hiểu qua chi tiết các thiết lập của Woocommerce có tại trang Woocommerce -> Cài đặt để bạn biết qua nó có gì trong đó mà vào mò khi cần.

Tại trang [textmarker color=”247BFF”]Woocommerce -> Cài đặt[/textmarker], chúng ta sẽ có các hạng mục như như bên dưới.

Cài đặt chung

wc26-thiet-lap-01

Phần thiết lập chung này sẽ có các thiết lập chung của cửa hàng như địa chỉ của cửa hàng, tùy chọn định dạng tiền tệ,…

Tùy chọn chung

 • Khu vực mặc định: Thiết lập này sẽ chọn khu vực mặc định của cửa hàng để nó dựa theo mà tính thuế, phí giao nhận,..
 • Khu vực bán hàng: Danh sách các quốc gia được phép đặt hàng trên website của bạn, bạn có thể chọn các quốc gia cần bán hoặc chọn toàn bộ quốc gia.
 • Shipping location(s) (khu vực giao hàng): Thiết lập các quốc gia mà bạn có thể ship hàng tới.
 • Default Customer Location (địa chỉ khách hàng mặc định): Phần này sẽ tự định vị vị trí của khách hàng và nó tự điền vào khi khách đặt hàng, bạn nên chọn No location by default dể không tốn bộ nhớ và dung lượng khi xử lý GeoIP mà khách hàng sẽ tự nhập vào sẽ hay hơn.
 • Thông báo của cửa hàng: Bật chức năng hiển thị một dòng thông báo trên toàn bộ website.

Tùy chọn tiền tệ

 • Tiền tệ: Loại tiền tệ cần sử dụng trên website
 • Vị trí tiền tệ: Vị trí hiển thị số tiền với ký hiệu tiền tệ
 • Dấu cách phần ngàn: Dấu ngăn cách đơn vị hàng nghìn trên giá sản phẩm.
 • Dấu thập phân: Dấu ngăn cách đơn vị thập phân trên giá sản phẩm.
 • Số đơn vị thập phân: Số lượng số 0 đứng đằng sau đơn vị thập phân, tiền Việt Nam không sử dụng số này nên nhập là 0.

Cài đặt sản phẩm

Ở trang cài đặt này, nó có thêm 4 hạng mục nhỏ bên trong nữa mà bạn cần nên để ý.

thiet-lap-woocommerce-03

Chung

Đo lường

 • Đơn vị trọng lượng: Chọn loại đơn vị tính trọng lượng của sản phẩm, nó sẽ có tác động tới việc tính phí giao nhận.
 • Đơn vị kích thước: Chọn loại đơn vị tính kích thước của sản phẩm, nó sẽ có tác động tới việc tính phí giao nhận.

Đánh giá

Phần xếp hạng sản phẩm là nơi bạn chọn các thiết lập liên quan tới việc gửi đánh giá vào sản phẩm, nó đã có ghi rõ ở phần này rồi nên bạn cứ đọc rồi chọn cái nào mình cần nhé.

Hiển thị

Ở đây sẽ có các thiết lập liên quan đến việc hiển thị sản phẩm ra ngoài website.

Cửa hàng & Trang sản phẩm

 • Trang cửa hàng: Thiết lập trang mà bạn muốn nó làm trang cửa hàng (hiển thị các sản phẩm mới nhất có phân trang).
 • Hiển thị trang cửa hàng: Tùy chọn kiểu hiển thị sản phẩm ở trang cửa hàng.
 • Kiểu hiển thị danh mục mặc định: Tùy chọn kiểu hiển thị sản phẩm trong các trang danh mục sản phẩm.
 • Kiểu sắp xếp sản phẩm mặc định: Thiết lập kiểu sắp xếp sản phẩm ở các trang danh mục sản phẩm.
 • Thêm vào giỏ: Bật chức năng tự chuyển tới trang giỏ hàng sau khi thêm hàng vào giỏ và kích hoạt chức năng AJAX khi thêm vào giỏ hàng (không cần tải lại trang).

Hình sản phẩm

Đây là các thiết lập kích thước hình ảnh của sản phẩm hiển thị ra bên ngoài website.

*Bắt buộc cắt ảnh (hard-crop): Tùy chọn này nghĩa là nó sẽ tự động cắt ảnh của bạn upload lên để nó có kích thước chính xác với cài đặt của bạn. Nếu không chọn thì nó sẽ thu lại về kích thước được cài đặt mà không cắt ảnh nhưng sẽ không đúng 100%.

 • Ảnh catalog: Thiết lập kích thước ảnh đại diện của sản phẩm mà nó hiển thị ở trang danh sách các sản phẩm. Xem ảnh mô tả.
 • Ảnh sản phẩm đơn lẻ: Thiết lập kích thước của ảnh sản phẩm mà nó hiển thị đầy đủ trong trang chi tiết sản phẩm. Xem ảnh mô tả.
 • Hình thu nhỏ sản phẩm: Thiết lập kích thước của ảnh thu nhỏ sản phẩm ở phần thư viện ảnh sản phẩm. Xem ảnh mô tả.
 • Thư viện ảnh sản phẩm: Đánh dấu bật lightbox nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng lightbox trình diễn ảnh khi click vào ảnh ở thư viện ảnh sản phẩm.

Lưu ý: Sau khi thay đổi kích thước hình ảnh, bạn phải tiến hành tái tạo (rebuild) lại hình ảnh trong thư viện để nó tiến hành cắt lại. Bạn có thể tái tạo lại hình ảnh thông qua plugin Regenerate Thumbnails.

Kiểm kê kho hàng

 • Quản lý kho hàng: Đánh dấu nếu bạn cần bật chức năng quản lý sản phẩm trong kho hàng.
 • Thời gian giữ hàng: Thiết lập thời gian giữ đơn hàng khi khách hàng chưa thanh toán, nếu quá thời gian thì đơn hàng sẽ bị hủy. Đơn vị ở đây tính bằng phút, mặc định là 60 phút.
 • Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng và khi hết hàng.
 • Người nhận thông báo: Địa chỉ email của người quản trị để nhận thông báo, bạn có thể nhập nhiều email ngăn cách bằng dấu phẩy.
 • Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo sắp hết hàng.
 • Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo hết hàng.
 • Mức độ hiển thị hết hàng: Đánh dấu nếu bạn cần ẩn các sản phẩm đã hết hàng.
 • Định dạng hiển thị hàng hóa: Kiểu hiển thị số lượng sản phẩm trong khi trên sản phẩm.

Sản phẩm có thể tải về

 • Phương thức tải tập tin: Chọn phương thức tải tập tin của các sản phẩm có thể tải về. Trong đó, phương thức X-Accel-Redirect/X-Sendfile bạn có thể hiểu là chuyển hướng nội bộ để giấu đường dẫn gốc của tập tin.
 • Hạn chế truy cập: Đánh dấu nếu muốn đăng nhập mới tải được tập tin. Lưu ý là khi bật tùy chọn này, bạn phải bật chức năng đăng ký tại Cài đặt -> Tổng quan trên WordPress.

Các cài đặt còn lại

Do bản chất các cài đặt còn lại như cài đặt thuế, cài đặt thanh toán, cài đặt giao nhận, cài đặt tài khoản và cài đặt email nó dài dòng và cần nói kỹ nên mình không đề cập trong bài này mà sẽ có bài riêng cho từng phần để bạn hiểu rõ về nó hơn nhé. Ở bài tiếp theo mình sẽ trình bày kỹ hơn về cài đặt thuế.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: [Woocommerce] Cách sử dụng theme StorefrontPhần kế tiếp: [Woocommerce] Thay đổi kích thước ảnh sản phẩm

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *