Có một điều rất khó chịu khi dùng WordPress là nếu bạn upload một tấm ảnh lên host thì nó sẽ tự động nhân ra thêm 3 tấm khác nếu  bạn không vào Settings -> Media đưa các thông số về thành 0.

Còn những ai không muốn host mình nặng thêm thì có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ ảnh bên ngoài như Flickr, Photobucket để lưu và sau đó chèn ảnh vào bài. Nhưng nếu bạn dùng các theme có sử dụng thumbnail giống như giao diện hiện tại của Thạch Phạm chẳng hạn thì làm thế nào bây giờ? Vì tính năng Featured Image chỉ cho phép bạn upload ảnh lên.

featured-thumbail

Vậy thì trong bài này, mình sẽ cho bạn biết 2 giải pháp để có thể tạo ảnh thumbnail sử dụng link ảnh bên ngoài.

Cách 1: Sử dụng code

Ở đây chúng ta sẽ tạo một function tự động bóc tách link ảnh đầu tiên của bài viết, dù ảnh đó là trên host của bạn hay ở host ngoài. Sau đó, chúng ta chỉ cần thay thế hàm the_post_thumbnail() – là hàm mặc định để gọi featured image thành hàm mà chúng ta vừa tạo.

Đầu tiên bạn chèn code sau vào file functions.php


function get_first_image() {
global $post, $posts;
$first_img = ”;
ob_start();
ob_end_clean();
$output = preg_match_all(‘/<img.+src=[’"]([^’"]+)[’"].*>/i’, $post->post_content, $matches);
$first_img = $matches[1][0];

if(empty($first_img)) {
$first_img = "/path/to/default.png";
}
return $first_img;
}

Sau đó bạn mở file index.php hoặc content.php (nếu có) và tìm hàm để gọi ảnh featured image cũ ra, đa phần là dùng the_post_thumbnail(). Sau đó bạn thay thế nó thành

[html] <img src=”<?php echo get_first_image(); ?>” alt=”<?php the_title(); ?>” />
[/html]

Sửa tương tự ở các file khác như archive.php, category.php, tag.php nếu cần.

Cách 2: Sử dụng plugin

Nếu bạn là người không mấy thân thiện với code thì có thể sử dụng plugin để làm việc này, nghĩa là bạn chỉ cần kích hoạt plugin và làm theo hướng dẫn của plugin là có thể sử dụng Featured Image bằng ảnh ở ngoài.

Có 2 plugin rất tốt mà mình khuyến khích bạn sử dụng là:

  • Link 2 Featured Image – $9
  • External URL To Post Thumbnail – Free

Trong khi các bạn làm cách 1 mà không biết sửa ở đâu, thì hãy copy code file index.php của theme bạn đang dùng lên Pastebin và bỏ lên comment cho mình xem nhé để mình có thể giúp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *