Nếu bạn là người mới tiếp xúc với việc sử dụng VPS Linux (trong bài này mình xin được gọi chung là Máy chủ Linux) thì các bài hướng dẫn và tài liệu dưới đây có thể giúp bạn bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng và cài đặt một webserver lên máy chủ Linux.

Thông tin cần biết khi thuê máy chủ Linux

 • VPS là gì và cẩm nang thuê VPS
 • Các nhà cung cấp VPS Linux tốt nhất

Linux Server cơ bản

 • SSH là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH
 • sFTP là gì và cách đăng nhập vào máy chủ Linux qua sFTP
 • Tìm hiểu phân quyền tập tin/thư mục và cách sử dụng CHMOD trên Linux

Cài đặt Web Server trên Linux

 • Cài đặt LAMP (Apache – PHP – MySQL) trên Ubuntu
 • Cài đặt LEMP và WordPress (NGINX – PHP FPM – MariaDB) trên CentOS
 • Cài đặt LEMP (NGINX – PHP FPM – MariaDB) trên Ubuntu
 • EasyEngine – Script cài webserver tốt nhất cho WordPress (dùng LEMP)
 • Centminmod – Script cài LEMP tối ưu trên CentOS

Cài đặt control panel trên máy chủ Linux

 • Những control panel miễn phí tốt nhất cho Linux
 • Hướng dẫn cài đặt VestaCP
 • Hướng dẫn cài đặt CWP Panel
 • Hướng dẫn cài đặt VirtualMin và Webmin

Bảo mật máy chủ Linux

 • Hướng dẫn sử dụng SSH Key để đăng nhập SSH không cần mật khẩu
 • 3 cách cấu hình SSH an toàn
 • Iptables toàn tập (Firewall)

Mình sẽ tiếp tục update khi có sự thay đổi nhé.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *