Ruby mà đặc biệt là Ruby Gem được ứng dụng rất vào nhiều việc mà nếu bạn là một lập trình viên có nhu cầu sử dụng nhiều công cụ trên môi trường Linux thì chắc chắn sẽ từng gặp qua các lệnh gem được sử dụng. Mà nếu muốn sử dụng được lệnhgem đó, bạn phải cài đặt Ruby và Ruby Gem. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Ruby phiên bản mới nhất cho Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6/RHEL/Fedora hoặc Ubuntu/Debian

Trước tiên bạn cần cài đặt một số ứng dụng cần thiết để có thể compile Ruby từ mã nguồn bằng lệnh sau:

Đối với CentOS / Fedora

$ yum -y update
$ yum -y install gcc gcc-c++ make zlib-devel pcre-devel openssl-devel wget

Đối với Ubuntu / Debian

$ apt-get -y update
$ apt-get -y install build-essential zlib1g-dev libssl-dev libreadline6-dev libyaml-dev

Sau đó tải mã nguồn Ruby về bằng lệnh dưới đây, bạn có thể vào đây để xem phiên bản mới nhất (phần Current Stable).

$ wget http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.2/ruby-2.2.2.tar.gz

Sau đó giải nén nó ra.

$ tar -xvf ruby-*.tar.gz

Sau đó truy cập vào thư mục mã nguồn Ruby vừa tải về.

$ cd ruby*

Và bây giờ bạn chạy lần lượt 3 lệnh sau, nghĩa là lệnh nào chạy xong thì chạy lệnh kế tiếp, lệnh make sẽ tốn tầm 15 phút.

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Ok, sau khi chạy xong hết thì bạn có thể thử test lệnh gem như sau để xem phiên bản hiện tại, nếu nó hiển thị ra phiên bản thì đã cài thành công.

$ gem -v

Chúc bạn thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *