Chính Sách Bảo Mật – Công Minh Web

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của Công Minh Web. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng thông tin này được bảo mật và được sử dụng một cách thích hợp. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin:

  1. Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán.

  2. Thông Tin Tự Động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã truy cập từ trước.

Sử Dụng Thông Tin:

  1. Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

  2. Liên Hệ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn liên quan đến đơn hàng, cập nhật sản phẩm hoặc thông tin quan trọng khác.

  3. Cải Thiện Trải Nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp nội dung được cá nhân hóa.

  4. Phân Tích: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để phân tích và đánh giá hiệu suất trang web, cải thiện dịch vụ và hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin:

  1. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  2. Công Ty Liên Kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty liên kết của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

  3. Tuân Thủ Pháp Luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khi cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ an toàn của người dùng.

Bảo Vệ Thông Tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ.

Thay Đổi Chính Sách:

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh và thay đổi theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0328.346.444 hoặc địa chỉ email: hotro@congminhweb.com.

Ngày Cập Nhật Cuối Cùng: 2023-08-06